Etkileyici bir coğrafyada kültür ve sporu yaşamak

Kıbrıs’ın kuzeyine seyahat etmek demek hepsi birbirinden etkileyici coğrafyalar ile eşsiz tarihi hazinelerden oluşan bir dünyaya dalış yapmak demektir. Doğu Akdeniz'in berrak, mavi sularında yer alan bu ada gelen her misafire sıcak bir merhaba sunar – dünyaya açık insanı ile büyüleyici kültürü bu sıcak merhabanın adeta kefilidir.

Kuzey Kıbrıs’ın başka hiçbir yerde olmayan bir tarihi mevcuttur. Akdeniz adalarının hiçbirisi bu kadar farklı medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapmamıştır. Stratejik konumu ve doğal zenginliklerinden dolayı tarihteki tüm önemli güç odakları bu adaya sahip olmanın mücadelesini vermişlerdir. Çok sayıdaki arkeolojik kalıntı ve yapı adanın bu zengin tarihinden gelen anıların canlı tutulmasını sağlar.
 

Akdeniz'in en güzel sahillerinde aktif tatil

Kıbrıs 9851 kilometre kare yüzölçümü ile Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs’ın sahilleri küçük koylar ve uzun kum sahillerinden oluşan sahiller ile taşlı yaylalardan, ormanlık, zeytinlik ve keçiboynuzu ağaçlarına varan değişik arazi türlerinden oluşmaktadır. 

Kıbrıs’ın binlerce yıla dayanan ve adanın bugünkü bölünmüş durumuna kadar uzanan geniş tarihini çok farklı tarihi ören yerlerinde izlemek mümkündür. Ancak adanın sakinleri hiçbir zaman kendi kimliklerini yitirmemişlerdir. Misafiri her zaman başının üzerinde tutma gayreti adanın insanları için daima büyük bir kutsallık taşımıştır. Bu gayret günümüzde de geçerlidir. Kıbrıs’ta "yabancı" sözcüğü yerine "xenos", yani misafir sözcüğü tercih edilir.

İngilizce Kıbrıs’ta en fazla tercih edilen yabancı dil olmakla birlikte, bazı yerlerde Almanca ve Fransızca da kullanılmaktadır. Resmi dil ise Türkçe ve Yunancadır.
 

Kıbrıs’ın Oluşumu

Yaklaşık 200 milyon sene kadar önce Pangaea kıtası parçalanmış ve kopan magma parçası Afrika’nın güneyi ile kuzey Avrasya platosunun arasında Tetis Deniz'ini oluşturmuştur. Milyonlarca yıl sonra bu platolar hareket yönünü tamamen değiştirmiş ve 25 milyon sene kadar önce Trodos Masif gün yüzeyine çıkmıştır. 10 milyon sene sonra ise Beşparmak Dağları oluşmuş ve her iki masif arasında bir deniz parçası ortaya çıkmış, bu deniz parçası ile 2 milyon sene kadar önce kaybolarak dağlar arasındaki kara bağlantısını sağlamıştır. Kıbrıs işte bu şekilde oluşmuştur.


Coğrafya

Kıbrıs bu şekilde coğrafi olarak Türkiye’nin 65 km ötesinde olup jeolojik anlamda Anadolu’ya aittir. Kıbrıs 9.251 km² yüzölçümü ile (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3.355 km² yüzölçümüne sahiptir) Sicilya ve Sardunya’dan sonra Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesişme noktasında bulunan üçüncü büyük adadır. Kıbrıs en geniş yerinde 224 km olan doğu-batı hattı ve gene en geniş yerinde 96 km olan kuzey -güney hattı ile 35. kuzey enlemi ile 33. doğu boylam dairesi arasında ve Doğu Avrupa Zaman Dilimi’nde (MEZ + 1 saat) yer alır.

Adanın %37’si Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nin %60’ı ise Rum kesiminin kontrolü altındadır, % 3'lük kesimi ise Birleşmiş Milletler denetimindedir, bu bölgenin uzunluğu 7 km, başkent içerisindeki genişliği ise sadece 3 metredir.
Ülkenin başkenti 40.000 nüfusun yaşadığı Lefkoşa'dır. Diğer önemli yerler: Gazimagosa, Güzelyurt, Girne, Lefke.

Ada turistik alanlarının %37’sine sahip Kuzey Kıbrıs üç ayrı bölgeden oluşmaktadır:

Kuzeydeki sahil platosu sadece birkaç kilometre genişliğinde olup teras şeklinde dağlık bölgeye doğru iniş eğilimi gösterir. Kuzeydeki sahillerin toplum uzunluğu 396 kilometredir (toplam uzunluk 783 km).

Yaklaşık 160 km uzunluğundaki Beşparmak Dağları ince ve çoğu yerde ormanlık bir dağ silsilesi olup tüm kuzey sahilleri boyunca uzanır ve ortalama 750 m yüksekliğe ulaşır. En yüksek tepesi Lapta’nın güneyinde yer alan 1.024 m yüksekliğindeki Selvili Tepe’dir.

Ülkenin iç kısımlarında yer alan yaylak bölge, yani Mesarya Ovası ise Batı'da Güzelyurt ile Doğu'da Gazimagosa arasında uzanır. Bu ova son derece verimli bir alüvyon ovasıdır. Burası adanın tahıl deposu olarak kabul edilir.
 

İklim:

Kuzey Kıbrıs sıcak ve kuru yazı ve daha yağışlı bir kışı ile tam bir Akdeniz iklimi ülkesidir. İlkbahar (Mart/Nisan) ve sonbahar (Ekim/Kasım) son derece kısadır. Normal olarak donma noktası sadece yüksek dağlık bölgelerde aşılır; daha alçak ovalarda ise kar yağışı çok büyük bir istisnadır.

Kışın güneşin parlamadığı gün sayısı son derece azdır. Nisan ve Eylül ayları arısında güneş günde ortalama 11 saat boyunca gökte parlar, Güneşli günlerin yıllık ortalaması 310 gündür.

Deniz suyu sıcaklığı asla 16º Celsius'un altına düşmediği gibi yazın 28º Celsius değerlerine ulaşır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Federal Almanya'nın Werl kentinde Fahri Temsilcisi
Dr. Univ. Ank. Kandemir Özdemir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Federal Almanya fahri Temsilcisi