Inançları ve ilkeleri


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Federal Almanya'nın Werl kentindeki fahri konsolosluğunun temel prensipleri
Dr. Kandemir Özdemir’in kaleminden


Beni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Federal Almanya'nın Werl kentinde fahri konsolos olarak temsil etmeye yönelten ana güdü esas itibarı ile Kıbrıs Sorunu'nu barış ve uzlaşma zemininde çözmeye yönelik çabalara destek vizyonu ile yakından bağlantılıdır.

Resmi kurumlar, iş dünyası ve üniversiteler arasındaki uluslararası ilişkilerin teşvik edilmesi. Aynı şekilde Federal Almanya’da kültür ve sanata ilgi duyan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat eden bireyler de bu uzlaşma sürecine önemli katkılarda bulunabilirler.

Benim kanaatim çok farklı düzeylerdeki işbirliği ve ortak faaliyetler sayesinde geçmişten kaynaklanan yanlış anlamaların aşılabileceği ve yeni, ortak bir düşünce ve hareket geliştirilerek yeni perspektiflere yönelmenin mümkün olabileceği yönündedir.

Bugün içinde bulunduğumuz durum, Alman insanı ile Kuzey Kıbrıs insanını birleştiren ortak nokta ve ihtiyaçların her iki halkın birbirine duyduğu güven ortamı içerisinde yeşerebileceğini ortaya koymaktadır.

Bu anlamda Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Federal Almanya’nın Werl kentindeki Fahri Konsolosluğu yeni bir düşünce ve hareket tarzından yanadır.
Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasası parlamenter bir demokrasi öngörmektedir.
Bu anayasa, Batı Avrupa standartlarında hukuk devleti ve temel insan haklarına saygıyı esas almaktadır.
 
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Federal Almanya'nın Werl kentinde Fahri Temsilcisi
Dr. Univ. Ank. Kandemir Özdemir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Federal Almanya fahri Temsilcisi