Ank. Univ. Dr. Kandemir Özdemir
24.03.1951 Kıbrıs doğumlu

Yaşam

1970-1975   Ankara Üniversitesi’nde tıp eğitimi
1977-1984   Oelde ve Hannover'de cerrahi bölümünde uzmanlık eğitimi dönemi
1984-1986   Prof. Dr. Vorster ve Prof. Dr. Decker’in yönetiminde Frederikenstift Hannover’de uzmanlık eğitimi dönemi
1986-1989   Mariannenhospital Werl’de cerrahi bölümünde yönetici başhekimlik
1989-1990   Mariannenhospital Werl’de cerrahi bölümünde denetmen yöneticilik
1991   Muayenehane
1994   Börde-Klinik Werl für Chirurgie, Unfallchirurgie ve Sportmedizin GmbH isimli Börde-Klinik Werl’de kendisine tahsis edilmiş özel yatakları bulunan, aynı zamanda estetik cerrahi ile uğraşan şirketin kurulması
1996’dan itibaren   IFR yetkisine sahip pilot
2005’dan itibaren   Dr. med. Müller Lange ile birlikte Börde Kliniği ile işbirliği içerisinde Medical Harmonie GmbH’nın kurulması

Mesleki eğitim ve yan eğitimler

 • Cerrahi ve Travmatoloji Cerrahisi uzmanlık eğitimi (1986, Hannover)
 • Spor hekimliği ek uzmanlık yetkisi (1989, ÄKWL)
 • Fizyoterapi ek uzmanlık eğitimi (1989, ÄKWL)
 • Aile Hekimliği uzman hekimliği (1989, ÄKWL)
 • El cerrahisi ek uzmanlık yetkisi (1995, ÄKWL)
 • Cerrahi uzmanlık dalında 30 ay boyunca eğitim verme yetkisi (1997, ÄKWL)
 • Havacılık (ve uçuş) tıbbı ek uzmanlık yetkisi (1998, ÄKWL)
 • Özgün ağrı tedavisi ek uzmanlık eğitimi (1999, ÄKWL)
 • Yüz cerrahisi uzman hekimliği (1999, ÄKWL)
 • Travmatoloji alanında uzmanlaşmış ortopedi ve travmatoloji uzman hekimliği (2006 ÄKWL)


Westfalen-Lippe Tabipler Odası üyesi (ÄKWL)

 • Westfalen-Lippe Tabipler Odası finansman kurulu üyesi (2. başkan vekili)
 • Westfalen-Lippe Tabipler Odası meslek içi eğitim komitesi başkan vekili
 • Kalite yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı
 • Kurtarma Çalışmaları ve Acil Durum Tıbbı komitesi üyesi ve 2. başkan vekili
 • ÄKWL’nin cerrahi alanında uzman hekimlik onaylama yetkisi sahibi ve itiraz komitesi üyesi
 • Münster kentinde hükümet başkanına bağlı uçuş ve havacılık alanında araştırma yapan birimin yöneticisi
 • Westfalen-Lippe Tabipler Odası’nın doktor sorumluluğu ile ilgili sorunları konusunda bilirkişi olarak görev yapan komisyonun üyesi
 • Dortmund Sosyal İşler Mahkemesi nezdinde tıp alanında bilirkişi
 • Aerospace Medical Association ve Aerospace Medical Human Factor Association üyesi
 • Almanca konuşulan ülkeler çapında örgütlü Artroskopi Birliği üyesi
 • Alman Cerrahi Federal Konfederasyonu üyesi
 • Alman Muayene Sahibi Cerrahlar Federal Konfederasyonu üyesi
 • Deutscher Fliegerarztverband e.V. (Alman Havacılık Tıbbi Konfederasyonu) üyesi
 • Internationale Gesellschaft für Ästhetische Medizin e.V. (IGÄM) (Uluslararası Estetik Tıp Derneği) üyesi
 • Landeflugplatz Arnsberg GmbH'nın ortaklarından
 • LKÄ listesinden (Liste kritischer Ärzte) ÄKWL temsilciler kurulu üyesi, 2005-2009 dönemi
 • ÄKWL’nin meslek içi ve ek eğitim komitesi başkan vekili ve komite üyesi
 • Förderkreis Gesundheitsakademie Westfalen-Lippe e.V./ Westfalen-Lippe Sağlık Akademesi Teşvik Komitesi yönetim kurulu üyesi
 • Westfalen Lippe Tabipler Odası temsilciler kurulu üyesi

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Federal Almanya'nın Werl kentinde Fahri Temsilcisi
Dr. Univ. Ank. Kandemir Özdemir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Federal Almanya fahri Temsilcisi