2009 yılı temmuz ayından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini Almanya'da temsil etmekteyim.

Bu sorumluluğumun bir gereği olarak tüm çabamı her iki devlet arasındaki karşılıklı anlayışın daha da geliştirilmesine tahsis etmiş bulunmaktayım. Benim öncelikli hedefim, mevcut anlaşmazlıkların giderilmesi ve karşılıklı ilişkilerde bir güven ortamının geliştirilerek siyaset, ekonomi, sağlık, turizm ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin arttırılmasıdır.

Ank. Univ. Dr. Kandemir Özdemir

             


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Download flash player


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Federal Almanya'nın Werl kentinde Fahri Temsilcisi
Dr. Univ. Ank. Kandemir Özdemir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Federal Almanya fahri Temsilcisi